Vergoedingen zorgverzekering is mogelijk als je aanvullend verzekerd bent.
Je kunt dan het geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen.


Ik ben officieel erkend en geregistreerd in de Zorggids van Nederland.

Kunstzinnige therapie wordt door veel zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voordeel hiervan is, dat het niet van je eigen risico afgaat, zoals bij therapie die vanuit het basispakket wordt vergoed wordt.

Mijn begeleiding valt onder de alternatieve therapie en ik ben aangesloten bij de Nederlandse beroepsvereniging.


Lid van de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie op antroposofische grondslag (NVKT-oag) en Federatie Antroposofische Gezondheidszorg (FAG).
Registratienummer NVKT 520.

Prijzen zijn op aanvraag beschikbaar.