Datum:
23, 24 november 19:00 - 18:45

“Hoe activeer ik mijn wil?”

Hoe pak je diabetes en het metabool syndroom aan vanuit het hele menszijn? 

Tijdens dit Herfstcongres zullen we vanuit verschillende disciplines en gezichtspunten onderzoeken hoe diabetes en het metabool syndroom werkt en hoe de gezonde krachten in de gehele mens gewekt kunnen worden.


Diabetes 

behoort tot de meest voorkomende chronische ziekten in Nederland. Men schat het aantal diabetespatiënten in Nederland op zo’n 1,2 miljoen. Het merendeel betreft diabetes type 2, de vorm die doorgaans op oudere leeftijd optreedt, maar tegenwoordig steeds verder oprukt onder jongeren en tieners. Dat laatste geldt ook voor diabetes type 1. De gevolgen van diabetes kunnen groot en invaliderend zijn, zoals hart- en vaatproblemen en aantasting van het zenuwstelsel.


Metabool syndroom

Redenen genoeg om aandacht te besteden aan diabetes. Maar in de wijdere context van diabetes speelt ook het metabool syndroom: dit betreft de combinatie van overgewicht, hoge bloeddruk, slechte cholesterolwaarden én een verstoorde bloedsuikerspiegel. Grofweg 1 miljoen Nederlanders, vooral ouderen, hebben hiermee te maken.


Herfstcongres

Het komende Herfstcongres wil zich bezig houden met diabetes en het metabool syndroom. Wat zijn de uiterlijke en innerlijke verschijnselen en hoe kunnen ze worden geduid vanuit het antroposofisch mensbeeld? Welke therapeutische mogelijkheden dienen zich aan? Het is intussen algemeen bekend dat de aanpak van diabetes type 2 en het metabool syndroom alleszins met leefstijlverandering te maken heeft, waarbij twee factoren voorop staan: gezonder eten en meer bewegen. Maar vanuit het psychisch-geestelijk perspectief van de antroposofie kan genoemde aanpak nog verder worden verruimd. Het vraagstuk van deze ziektebeelden kan dan worden gezien in het licht van een optredende wilsproblematiek: in welke mate lukt het de mens om voldoende actief in het leven te staan? Veel antroposofische therapieën zijn in staat om het wilsgebied te mobiliseren.


Tijdens dit congres geef ik de boetseer-workshop 'Boetseren om de leverfuncties te activeren'.

Bij diabetes type 2 reageert het lichaam niet meer goed op insuline, waardoor de suikerspiegel van het bloed ontregelt raakt. De insuline is zijn werkkracht kwijt en de lever zet suikers onvoldoende om in glycogeen. In deze workshop gaan we een specifieke boetseeroefening doen om de leverfuncties te activeren. Van boetseren is het bekend dat de stofwisseling wordt aangesproken. De oefening zal in kleine stappen worden aangeboden. Bij deze oefening ligt de nadruk op het ritmisch in beweging brengen en in beweging houden van de klei. Laat je verassen door het eindresultaat!


Tijd:
 Vrijdag 23 november 19:15 - 22:00 uur en 

Zaterdag 24 november 2018 9:00 - 18:00 uur

Locatie: Geert Groote College, Fred. Roeskestraat 84, 1076 ED Amsterdam

Aanmelden via het Herfstcongres