Kunstzinnige therapie Haarlem intuïtie grondings-oefeningen, innerlijke scholing Akasha-kronieken

Datum:
6, 13, 20 en 27 november 13:00 - 16:00

Krijg meer vertrouwen en rust in je eigen waarnemingen. Leer je bewust openen en afsluiten voor je waarnemingen en school jouw unieke geestelijke vermogen. 

Scholing van je innerlijk weten met hulp van de Akasha Kronieken

‘Sinds de cursus heb ik meer innerlijke rust gekregen in wat ik waarneem. Ik durf nu beter te vertrouwen en te luisteren naar mijn innerlijke stem en kan me daardoor beter afstemmen in mijn werk. De oefeningen in de groep waren een openbaring. Het was mooi te ontdekken dat wat je voelt of hoort en ziet door de ander bevestigd wordt. Ik kan de cursus van harte aanbevelen. "Marian


de Akasha Kronieken

De Akasha Kronieken gaat over alles wat leven omvat en is een bron van wijsheid en liefde. Door middel van een gebed kan je de Akasha-Kronieken openen om de wijsheid en healingen van de geestelijke wereld te ontvangen. Het gebed heeft een vaste opbouw en kan afhankelijk van je levensovertuiging naar eigen inzicht omgevormd worden. Hierover zal ik in de cursus inhoudelijk op in gaan.

De Akasha-Kronieken zou ik omschrijven als de heilige ruimte waarin alles wat leeft en wat geleefd heeft wordt ingeschreven in het Levensboek. Door het met een gebed te openen maak je innerlijk de deur open om bewust deze heilige ruimte te betreden.

Het openen van de Kronieken kan je helpen en steun geven in de vragen over leven en het is ook mogelijk om een healing te ontvangen of aan een ander te schenken.

Steiner benoemt het beoefenen van ‘geesteswetenschap’ is een specifiek menselijk vermogen. De ware geestelijke kennis kan niet in woorden worden uitgedrukt, daar is een specifieke spirituele taal voor. Steiner noemt dat de ‘taal van de gedachten’. Geesteswetenschap is een innerlijke gedachten ervaring. Je kunt dat het spirituele denken of denken met het hart noemen. Het is een meditatief denken dat doortrokken is van eerbied, vrome overgave, dankbaarheid en van liefdevolle wilskracht. Met dit spirituele denken hebben wij toegang tot de Akasha-substantie. Sterker nog, met dit spirituele denken ‘schrijven’ we in de Akasha substantie."


over de cursus:

In 4 bijeenkomsten leer je toegang krijgen tot de Akasha Kronieken. Hiermee kan je je geestelijke vermogens verkennen om 'helder' waar te nemen in de geestelijke wereld.

Naast informatie over de Akasha Kronieken en de ethiek die er aan gekoppeld is, gaan we oefenen in grondings-techniek en hoe jezelf energetisch kan schoonmaken. Vervolgens ga je leren om het gebed te openen voor je zelf en voor zaken die met het aardse bestaan te maken hebben. Daarna doen we onderzoek naar de overeenkomsten en verschillen tussen intuïtie en de openen van het Akaha-gebed voor jezelf en voor een ander.


Voorwaarde is dat je vóór aanvang van de cursus zelf een Akasha Consult hebt ervaren, zodat je hebt kennisgemaakt met de kracht en wijsheid van de Akasha Kronieken.

Het eerste consult duurt gemiddeld anderhalf uur. De kosten daarvoor zijn € 80,- en eventueel kan je een factuur hiervoor krijgen die je kunt declareren.

Opbouw van de 4 cursuslessen:

  1. Informatie over Akasha achtergronden en ethiek. De 7 stappen van het Akasha-gesprek. Grondings-oefeningen en ziele-schoonmaak-oefeningen.
  2. Zelfonderzoek naar gronden/aarden en het lezen van de Akasha.
  3. Onderzoek naar je intuïtie en leren openen van de Kronieken van jezelf en van een ander.
  4. Op zoek naar helende energie.

tijd: dinsdagmiddag 6, 13, 20 en 27 november 13:00 - 16:00

locatie: afhankelijk van het aantal deelnemers In Haarlem op de Sparenbergstraat of in Bloemendaal

kosten: € 220,- incl. btw. en incl. lesboek.


Meer achtergrondinfo:

Rudolf Steiner spreekt over de Akasha-substantie in relatie tot de geesteswetenschap (1 mei 1913 in Londen).

"Alle wezens en dingen wortelen in een geestelijk oerprincipe dat niet met gewone woorden kan worden uitgedrukt. Dit oerwezen drukt zich uit in verschillende substanties. Wij kennen door onze zintuigen drie van deze substanties: aarde, water en lucht. Het vuur is de grens tussen de uiterlijke zintuigen en de innerlijke ervaring. Warmte en licht ervaren we van binnen, daar betreden we de substanties van de menselijke ziel. De menselijke geest drukt zich uit in gedachtensubstantie ook wel ether genoemd. Voordat zich iets voor onze zintuigen kan manifesteren drukt het zich uit in zinvolle gedachten. Ieder huis, iedere machine is uitgedacht. Waarom zou dit voor levende wezens als planten, dieren en mensen en de aarde dan niet gelden? In iedere gedachte is nog een soort levende, wilskrachtige kern te vinden. Dat is de Akasha substantie. De Akasha substantie is de meest subtiele substantie die nog door mensen ervaren kan worden.

‘De Akasha cursus heeft bij mij heel veel in beweging gezet. Dat heeft tot mooie ervaringen geleid en ook voel ik me meer opgenomen in een groter geheel en kan in mijn werk meer voelen dat ik een antenne ben. De persoonlijkheid doet minder mee.’ Tineke