Loop je leeg op je omgeving of blijf je gevuld en stevig bij jezelf?


Autonomie of aanpassing?
De afgelopen tijd heb ik mij verdiept in Human Design. In het kort komt het er op neer, dat je geboortetijdstip en plaats bepalend zijn voor de energiecentra (chakra's) in jezelf waar je autonoom bent en waar je makkelijk leegloopt op je omgeving. 


Wat is Human Design?

Human Design geeft je inzicht in wie jij bent en waar je talenten liggen. Welke besluiten neem je, op welke manier en wat past bij jou? Mensen leren om ‘verstandige’ besluiten te nemen. Maar het verstand is alleen geschikt om onderzoek te doen en informatie te ordenen, niet om ergens een waarde-oordeel over te vellen. Human Design geeft aan op welke manier je het beste een besluit kunt nemen. Door de beslissingsstrategie te gebruiken die bij jouw Human Design past kom je dichter bij je authentieke zelf.


Geboortetijdstip en plaats bepalen de autonomie van je chakra's. 
Via http://jovianarchive.com/Get_Your_Chart kan je gratis je eigen gegevens intypen en uitvinden welke centra bij jou gevuld zijn.


Beslissingsstrategiën

In het begin was ik sceptisch, maar hoe langer ik ermee werk en hoe meer mensen ik ermee heb geholpen, hoe zekerder ik ervan ben dat Human Design een toegevoegde waarde heeft. Mensen die beslissingsstrategieën gebruiken die bij hun type horen heb ik zoveel gelukkiger zien worden.


Human Design geeft inzicht in hoe jij het beste besluiten kunt nemen.
 

Veel mensen hebben geleerd om ‘verstandige’ besluiten te nemen. Het verstand is geschikt om onderzoek te doen en informatie te ordenen, niet om ergens een waardeoordeel over te vellen. Door de beslissingsstrategie te gebruiken die bij jouw Human Design past kom je dichter bij je authentieke zelf.

Human Design is een combinatie van westerse astrologie, Indische chakraleer, de Chinese I Tjing en de joodse kabbala.


Human Design werkt met negen chakra’s of centra. 

Elk centrum heeft een aantal poorten (in totaal zijn er 64). Twee poorten in twee centra zijn via een kanaal met elkaar verbonden, er zijn in totaal 36 kanalen.

De stand van de planeten op je geboorteuur en op een tijdstip drie maanden voor je geboorte bepalen welke poorten en kanalen er geopend en gesloten zijn, welk centrum ‘gevuld’ en welk centrum ‘leeg’ is. Deze combinatie van geopende en lege centra, poorten en kanalen bepaalt op welke manier jij het beste een besluit kunt nemen.


Human Design kent vier basistypen: de manifestor, de generator, de projector en de reflector. De manifestors zijn hier om initiatieven te nemen, de generators pakken de initiatieven op en zetten ze in de wereld. De manifestors en generators zijn de energierijke types. De projectors zijn de mensen die voor verbinding zorgen en als gidsen fungeren. De projectoren trekken onbevooroordeelde conclusies en geven adviezen. De projectoren en reflectoren zijn de energiearme types.

De Human Design kent 4 basistypen. Die typen worden de manifestor, de generator, de projector en de reflector genoemd. De manifestors zijn hier om initiatieven te nemen, de generators zijn de mensen die de initiatieven oppakken en in de wereld zetten. De manifestors en generators zijn de energierijke types. De projectors zijn de mensen die voor verbinding zorgen en de als gidsen fungeren. De projectoren trekken onbevooroordeelde conclusies en geven adviezen. De projectoren en reflectoren zijn de energie arme types.


De 4 Types

Manifestor 8% van de mensheid

Strategie: initiatief nemen en ruimte nemen om uit te rusten

Doel: vreedzame onafhankelijkheid

De Manifestor kan als enige type onafhankelijk van anderen opereren. Ze hebben het vermogen om met nieuwe originele impulsen en uitnodigingen te komen. Ze leven niet volgens de gezamenlijke regels van anderen, maar doen hun eigen ding. Ze zijn bestemd om als vrijbuiters te werk te gaan en hier en daar hun bijdrage te leveren. Ze initiëren, en kunnen het volgende moment het weer loslaten. Ze hebben niet de bestemming om hun werk te volbrengen. Op langere termijn raken ze snel uitgekeken. Voor de Manifestor is vrijheid belangrijker dan liefde.

Manifestors mogen leren dat meer dan 90% van de bevolking onder andere voorwaarden opereren, namelijk door in overleg met elkaar hun leven te leiden. Wanneer Manifestors anderen van te voren inlichten over hun plannen en hun gedrag, gaan ze minder weerstand ervaren.

Manifestors gaan heel snel en intens te werk. Hierdoor hebben ze ook veel tijd en rust nodig om weer op krachten te komen. Het zijn inspirerende en bij tijd en wijle krachtige mensen. Als ze niet in hun kracht en autoriteit komen is woede hun reactie.


Generator en Manifesting Generator
70% van de mensheid.

Strategie: wachten op een innerlijke respons en zorgen dat je gedurende de dag actief bezig bent

Doel: vervulling

De Generatortypes zijn de mensen met de meeste vitaliteit. Ze laden zich op aan ander mensen. Ze hebben energie om veel te werken en actief te zijn. Voor hun is het belangrijk dat zij gedurende de dag hun energie goed gebruiken. Als ze tot en ’s avonds actief zijn kunnen ze vol tevredenheid gaan slapen. Generators halen hun vervulling door te creëren, te bouwen, te reproduceren. Het is voor hen daarom belangrijk om te weten welk werk bij hen past. Ze komen hier achter door naar hun onbewuste respons vanuit hun onderbuik, hun Sacrale centrum, te leren beluisteren. In dit sacrale centrum komen de responses zonder woorden. Het is meer een hmmmmm of een uh-uh, een soort van ja of nee.

Als het de Generators lukt om werk te vinden waarin ze hun respons kunnen volgen, het liefst in die processen waarin ze hun energie en toewijding telkens weer kunnen leggen, ligt hier de grootste kans op vervulling, creativiteit en blijdschap.

De valkuil is dat Generators werk gaan doen omdat het ‘hoort’. Ze kunnen vanuit conditionering denken dat ze iets moeten doen. Dan gaan ze hun werk als slaafs ervaren. Het is voor hen noodzakelijk te leren niet te veel vanuit ‘het verstand’ dingen te gaan doen.

Dit laatste geldt vooral voor de Manifestor-Generator. Naast het vermogen om continu en gecommitteerd in processen bezig te zijn, heeft dit type de kwaliteiten om zelf initiatieven te nemen.

Afwachten op je respons kan beangstigend lijken: straks trekt het leven aan je voorbij, straks loop je kansen mis…de Generator mag er op vertrouwen dat wanneer je stil en gefocust bent, je juist energie en mensen naar je toetrekt. Initiatiefnemers als Manifestors voelen zich bijzonder aangetrokken tot de energie van de generator. Durf je rustig af te wachten, dan zend je uit: Ik beschik over vitaliteit en doorzettingsvermogen voor datgene wat mij echt aanspreekt. En wanneer ik weet wat dit is, dan zet ik mij hier flink voor in.

Lukt dit niet dan zal de generator gefrustreerd raken.


Projector
21% van de mensheid

Strategie: wachten op een uitnodiging van anderen. Niet te veel doen, tijd nemen om te mijmeren.

Doel: succesvol besturen, gidsen, bemiddelen

Projectors zijn hier om projecten op de grond te zetten. Ze hebben een eigen kijk op de wereld, maar ze bezitten niet de capaciteit om die eigen kijk zelfstandig te manifesteren of te genereren. Ze zien heel goed hoe het er aan toe gaat in de wereld en voornamelijk andermans mogelijkheden. Ze kunnen heel goed zien hoe het met de ander is. Om hun eigen kijk naar buiten te brengen moeten ze leren wachten op een uitnodiging.

Projectors zijn voornamelijk hier om gebruik te maken van hun slimheid, hun kennis en wijsheid. Wanneer ze de conditionering weerstaan om initiatief te nemen en te moeten werken kunnen ze in alle rust hun inzichten ontwikkelen.

Projectors komen beter tot bloei als ze tijd nemen om te rusten en te mijmeren. Ze laden zich het beste op als ze alleen zijn. Zijn ze te veel met anderen, dan nemen ze te veel de energieën van de anderen in zich op en worden ze heel moe.

Projectors zijn voorbestemd om zich over te geven aan relaties met anderen. Dit is onvermijdelijk omdat ze niet de capaciteit hebben om zelfstandig handig te doen. Ze zijn overgeleverd aan allianties aangaan en samenwerken.

Ze hebben de uitnodiging van de ander nodig om hun inzichten te kunnen overbrengen, maar ook om simpelweg te kunnen overleven.

Dit lijkt een beperking maar is eigenlijk een zege. Manifestors en generators kunnen hun krachten ongebreideld gebruiken en ook verspillen. Als projectors vertrouwen op hun observerende vermogens, zullen de energietypes op een gegeven moment vanzelf wel bij hen aankopen voor advies en hulp hoe ze hun energie nog beter kunnen gebruiken.

Het is belangrijk dat de projectors leren te wachten op de uitnodiging om hun inzichten uit te dragen. wanner ze ongevraagd hun kennis opdringen, zullen ze worden afgewezen. zelfs wanneer ze komen met waardevolle informatie. Dit kan hen verbitterd maken.

Voor Projectors is erkenningen zijn capaciteiten en talenten heel belangrijk. Daarom is het goed om op te letten met wie zij zich verbinden. Zij kunnen zich moeilijk losmaken uit relaties die zijn aangegaan.

Voor een succesvol leven heeft de projector maar een paar correcte allianties nodig. Slechts een paar mensen om samen mee aan de weg te timmeren, om een betere wereld voor iedereen te verzinnen, waarin de Projector een besturende of begeleidende rol heeft te vervullen.


Reflector
1% van de mensheid.

Strategie: wachten met beslissingen tot er een maand voorbij is en wachten op een uitnodiging van anderen. Veel tijd alleen doorbrengen.

Doel: verrassend oordelen.

Bij Reflectors zijn alle centra open. Ze worden daarom door alle invloeden vanbuiten ingevuld. Een Reflector spiegelt zijn omgeving. Hij kan niet terugvallen op een gedefinieerd zelf. Hij kan wel leren vertrouwen op het ritme en de cyclus van de maan. Voor het nemen van beslissingen kan hij daarom het beste wachten tot de volle maancyclus geweest is. Gedurende de maand kan de Reflector vanuit alle verschillende perspectieven de beslissing opzicht laten inwerken. Het beste is om met veel verschillende mensen te praten en daarna de eigen ‘stem’ terug te luisteren. Na een maand kan er een gedegen en juiste beslissing gemaakt worden waarin alles goed is afgewogen overzien.

Omdat Reflectors geen gevulde centra hebben, zijn zij voorbestemd om op alle vlakken beïnvloed te worden door energieën van buitenaf. Als geen ander zijn Reflectors dus in staat om te spiegelen wat er in hun omgeving aanwezig is. Juist door hun openheid zijn Reflectors in staat om op een ontvankelijke, accepterende manier te luisteren en naar dingen te kijken. Reflectors worden daarom ook beschreven als de barometers van onze samenleving. Aan hen valt af te lezen hoe de energie is in de groep. Een gesprek met een verhelderende Reflector is een ultieme ervaring van gespiegeld worden met jezelf. Het kan zeer confronterend en uitdagend zijn.

Het hele leven van een Reflector is een aaneenschakeling van veranderende omstandigheden. We zijn geneigd aan te nemen dat Reflectors snel bezwijken onder hun open centra. Ze zijn heel gevoelig voor te grote invloeden, zijn zij juist voorbestemd om te gaan met conditionering. Ze leven de conditionering die er op dat moment is. Hierdoor raken ze niet van slag zoals de andere typen, bij wie de conditionering hen kan afleiden van wie ze werkelijk zijn. Reflectors zijn daarom over het algemeen veerkrachtige mensen die direct doorhebben wanneer de andere typen niet zichzelf zijn, maar leven vanuit conditionering.

Reflectors hebben vaak veel behoefte en noodzaak om alleen te zijn. Ze zijn hier niet om hard te werken. Ze zijn hierom te beoordelen hoe het er in het algemeen aan toe gaat en wat de goede ordening is op aarde. Ze kunnen heel veel verschillende ervaringen hebben en daardoor algemeen geldende oordelen over allerlei zaken geven. Als genaderd voelen ze aan wat er zich afspeelt bij anderen en kunnen ze onbevooroordeeld tot conclusies komen. Niet dat ze er zelf iets aan hebben, omdat ze continu veranderen. Het is aan de andere types om de Reflector in ere te houden.

Persoonlijke relaties passen niet zo bij Reflectors. Vaak zijn ze ook niet zo zichtbaar, alsof ze een ‘teflonlaagje’ om zich heen hebben. Ze kunnen je eigen gemoedsstemming spiegelen en dan kan je denken dat het over hun gaat.

Zij voelen zich het fijnst bijgevolg mogelijk openheid, om van daaruit in verbinding te staat met het grotere geheel. Ze kunnen heel goed de rol van rechter aannemen, als geen ander hebben zij het in zich helder en onbevooroordeeld naar anderen en de omgeving te kunnen kijken.

Als een reflector een geconditioneerd leven leidt, dan zal hij teleurgesteld raken.Strategie en autoriteit

Je type geeft aan hoe we onze bijdrage leveren (Manifesteren, Genereren, Projecteren of Reflecteren). Onze autoriteit laat zien wat die bijdrage dan vooral is. Je autoriteit wordt bepaald door de centra die in jouw kaart gevuld zijn.


Open centra

De centra die open zijn, dus niet gevuld, kunnen nooit jouw autoriteit bepalen. Een open centrum is zonder beïnvloeding van buitenaf niet eens actief. Wanneer er beïnvloeding van buitenaf is, wordt deze dubbel zo sterk gereflecteerd. We ervaren dan twee keer zo sterk de beïnvloeding van buitenaf en kunnen deze ook twee keer zo sterk gaan uitleven. Wanneer we niet meer beïnvloed worden door een open centrum wordt het op dat gebied ook weer volledig rustig in onszelf. Door te weten welke centra in jezelf open zijn, kan je ook meer bewust van maken wat ze met je doen als ze van buitenaf door iemand gevuld worden. Onbewust heb je je er misschien al mee vereenzelvigd. De controle vragen die passen bij de 9 open centra kunnen je helpen hier bewust van te worden en leren om hierin je eigen strategie te ontwikkelen.Autoriteit

Wil je handelen en beslissen op de voor jou juiste manier, dan betekent dit dat je niet alleen je strategie hebt te volgen, maar dat je je vervolgens ook afstemt op het meest belangrijke centrum in jouw kaart, je autoriteit is. Deze twee aspecten kunnen niet zonder elkaar bestaan. Strategie en autoriteit zijn de basis ingrediënten waaruit je je leven vorm kunt geven.


Er zijn vijf centra die een innerlijke autoriteit kunnen zijn. Dit zijn het Emotionele centrum, het Sacrale centrum, het Milt centrum, het Ego centrum en het G centrum. In deze volgorde worden ze ook toegekend. Is het centrum van de Emoties ingekleurd, dan betekent dit dat het Emotionele centrum de innerlijke autoriteit is. Zijn het Emotionele centrum en het Sacrale centrum open, dan is het Milt centrum de innerlijke autoriteit.


De 9 centra

Door je te verdiepen in de eigenschappen van het centrum dat in jouw design de autoriteit is, ontdek je hoe dit centrum je kan helpen bij het nemen van beslissingen.

De negen centra in de kaart kunnen gekleurd (gedefinieerd) of wit (open) zijn, en dat heeft een betekenis. De ingekleurde centra zijn de gebieden waarin je jezelf bent. De eigenschappen van dit centrum zijn dan een vast en permanent deel van jou. Het is de bedoeling dat je vanuit deze gebieden leeft en beslissingen neemt. De open velden geven aan op welke gebieden je wordt ‘gekleurd’ en geconditioneerd door anderen. Hier ben je als het ware niet jezelf. Vanuit deze gebieden kun je dus beter geen keuzes maken.


Het Hoofd-centrum

Het bovenste centrum op de kaart staat voor inspiratie. Inspiratie zou je kunnen zien als een brandstof, die ons aanzet om na te denken. De inspiratie van het Hoofd centrum zet ons onder druk om vragen te stellen en antwoorden te vinden.

Bij mensen met een gedefinieerd hoofdcentrum ontstaat inspiratie steeds op dezelfde manier. Deze mensen zoeken antwoorden op hun eigen vragen; ze zijn vaak mentaal inspirerend voor anderen.

Mensen met een open hoofdcentrum voelen de druk om antwoord te geven op de andermans vragen of na te denken over allerlei zaken die er eigenlijk niet toe doen. Zijn ze niet geconditioneerd, dan kunnen ze onderscheid maken tussen wie of wat werkelijk inspirerend is en wie of wat hen alleen maar verwart.

Controlevraag: probeer ik andermans vragen te beantwoorden?


Het Ajna-centrum

In dit centrum verwerk je de informatie die je vanuit het Hoofd centrum binnenkrijgt. Het Ajna heeft als functie om inspiratie en prikkels te interpreteren en te ordenen. Het is een instrument waarmee je overzicht krijgt, onderzoekt en informatie verwerkt.

Mensen met een gedefinieerd Ajna centrum hebben een vaste manier van denken. Ze vinden het leuk om na te denken en doen graag onderzoek.

Mensen met een open Ajna centrum hebben geen consistente denkwijze. Informatie van buitenaf absorberen ze als een spons. Ze kunnen onzeker zijn over hun wisselende gedachten en voelen dan de noodzaak om anderen ervan te overtuigen dat ze wel vaste denkbeelden hebben.

Controlevraag: probeer ik iedereen ervan te overtuigen dat ik zeker ben van mijn zaak?


Het Keel-centrum

Het Keel centrum staat voor de manier waarop je jezelf manifesteert, zowel in je verbale communicatie als in je handelen. `in het keelcentrum ben je bezig om verandering te bewerkstelligen en kan je bezig zijn met wie je wilt worden.

Mensen met een gedefinieerd keelcentrum hebben een vast manier van praten en (wanneer het verbonden is aan een motorcentrum) handelen. Hun keelcentrum is verbonden met een of meerdere centra, en vanuit dit centrum spreken ze. Is de keel bv verbonden met het emotionele centrum, dan praten ze vanuit hun gevoel.

Mensen met een open keelcentrum voelen de druk om zich te manifesteren en te communiceren. Transformatie vindt bij hen niet constant plaats, maar in spurts, wanneer actie en expressie door hun omgeving wordt ingegeven. Ze hebben het vermogen om publieke sprekers te zijn, door een spreekbuis te zijn voor anderen.

Ze kunnen sterk de neiging hebben door hun praten of acties de aandacht te trekken. Ze proberen dan eigenlijk een Manifestatie te zijn en kunnen veel te veel gaan praten.

Controlevraag: Probeer ik aandacht te trekken?


Het G-centrum

Dit centrum staat voor identiteit, richting en liefde. Het is ons innerlijke kompas. Je zou het kunnen zien als een magneet met maar één pool. Deze aantrekkende magneet zorgt ervoor dat de mensen, plaatsen en gebeurtenissen die voor ons een waardevolle betekenis hebben, vanzelf op ons pad komen.

Mensen met een gedefinieerd G-centrum hebben een vaststaand zelfbeeld, een consistente manier van liefhebben en een vaste koers in het leven. Ze kunnen een gids zinvol anderen op hun levenspad.

Mensen met een open G-centrum zijn inconsequent als het gaat om liefde, richting en zelfbeeld. Hun identiteit wordt als het ware ingevuld door de mensen met wie ze omgaan. Voor hen is het van belang om hun vrienden met zorg te kiezen. Hun mantra: Als je op de goede plek bent, kom je bij de goede mensen. Het is niet hun tak om te weten wat hun eigen rol en richting is in het leven. Ze kunnen wel enorm veel kennis op deze vlakken over anderen opdoen.

Als ze niet zichzelf zijn, zullen ze dwangmatig proberen om liefde, identiteit en hun levensdoel te vinden. Beter kunnen ze zich laten leiden door de bij hen passende strategie.

Controlevraag: Ben ik op zoek naar liefde en richting?


Ego-centrum

Het Ego centrum staat voor wilskracht en de kracht om jezelf te kunnen bewijzen. Deze kracht zorgt voor ontwikkeling op het materiële vlak en eigenwaarde.

Mensen met een gedefinieerd egocentrum hebben een constante toegang tot hun wilskracht en een vanzelfsprekend gevoel van eigenwaarde. Ze hebben een vast aanpak als het gaat om aan materie gerelateerde zaken als deals sluiten, afdingen en onderhandelen. Zijn ze niet zichzelf, dan kunnen ze hierin doorslaan: hun ego blaast hen op en ze kunnen anderen gaan opjutten om zich te gaan bewijzen of om afspraken na te komen.

Bij mensen met een open hartcentrum is wilskracht geen constante factor. Ze kunnen het moeilijk vinden om te bepalen wat ze waard zijn. Deze mensen zijn niet hier om zichzelf te bewijzen, maar wanneer niet goed in hun vel zitten, is dit precies wat ze wel proberen te doen.

Controlevraag: probeer ik mezelf te bewijzen?


Sacraal-centrum

Het Sacraal heeft een enorme kracht en heeft te maken met vitaliteit, seksualiteit, vruchtbaarheid en doorzettingsvermogen. Een belangrijke functie van het Sacraal centrum is om leven te genereren. Ook stelt het Sacraal ons in staat om ons door middel van werk te reproduceren. Het centrum levert de levenskracht om te groeien en ontwikkelen.

Mensen met een gedefinieerd sacraal centrum zijn hier om vervulling te vinden in hun werk. Ze hebben een constant energiepeil en een vast beeld van hun seksualiteit. Wanneer ze daartoe uitgenodigd worden, hebben ze de potentie om te scheppen en te creëren. Hun strategie is afwachten en afgaan op hun eigen respons op een voorstel. Zijn ze ut balans, dan gaan ze proberen om initiatieven te nemen, wat in feite niet voor hun werkt. Mensen met een gedefinieerd sacraal centrum zijn of een Generator of een Manifestor Generator.

Mensen met een open sacraal centrum voelen niet de druk om net zo productief te zijn als de gemiddelde mens. Ze zijn hierom niet zo veel en regelmatig te werken als de meesten. Ze werken vaak als specialist, in kortere projecten. Zijn ze uit balans, dan kennen ze hun grenzen niet. Ze kunnen dan doorslaan in werken, seks of eten of slapen. Het is goed voorhen om er rekening mee te houden dat hun energiepeil van nature niet constant is, maar pieken en dalen kent.

Controlevraag: Weet ik wanneer het genoeg is geweest?


Milt-centrum

Het Milt centrum is verantwoordelijk voor het functioneren van ons immuunsysteem en ons welbevinden. Instinctief, intuïtief en op basis van smaak beslist het Milt centrum wat gezond is voor onze fysieke overleving en wat niet.

Mensen met een gedefinieerd milt-centrum kunnen vertrouwen op hun eerste ingeving en hun spontaniteit. Ze hebben een goed ontwikkeld ‘instinct’. Net zoals een dier razendsnel kunnen inschatten, kunnen deze mensen hier ook gebruik van maken. Ze zijn zich bewust van hun lichaam en kunnen andere mensen een goed fysiek gevoel geven.

Voor mensen met een open milt-centrum is het niet goed om spontaan te zijn. Ze voelen zich niet altijd goed in hun vel, ze zijn gevoelig voor hun gezondheid en neigen naar mensen en dingen/producten waardoor ze zich beter gaan voelen. Ze zijn daarom ook graag in de buurt van mensen met een gedefinieerd milt centrum. Zelf kunnen ze goed aanvoelen wanneer anderen zich niet lekker in hun vel voelen.

Controlevraag: Houd ik vast aan mensen en zaken die niet goed voor mij zijn?


Emotie-centrum

Het Emotionele centrum staat voor het hele spectrum aan emoties, stemmingen, verlangens, angsten en gevoeligheden. De energie van het gedefinieerde Emotionele centrum beweegt zich in een golf, van het ene uiterste van het emotionele spectrum naar het andere.

Mensen met een gedefinieerd emotioneel centrum drijven op hun emoties. Daarom kunnen ze beter geen spontane beslissingen nemen. Het nu bevat voor hen niet de waarheid, omdat emoties per moment kunnen wisselen. Perspectief en wijsheid verkrijgen zij door tijd te nemen en af te wachten. Als ze niet vanuit hun autoriteit handelen kunnen ze impulsieve keuzes maken en emotionele druk op anderen gaan uitoefenen. Mensen met een gedefinieerd emotioneel centrum zijn ook in staat om hun gevoelens en emoties te blokken.

Mensen met een open emotioneel centrum hebben een groot empatisch vermogen. Andermans emoties komen bij hen dubbel zo hard binnen. Wat ze voelen is altijd ingebracht door hun omgeving. Zelf zijn ze stil wat emoties betreft. Ze kunnen geneigd zijn zich terug te trekken of ja en amen te zeggen om emotionele uitbarstingen van anderen te voorkomen.

Controlevraag: vermijd ik confrontaties en ga ik de waarheid uit de weg?


Wortel-centrum

Het onderste centrum heeft alles te maken met gedrevenheid. Net als het bovenste centrum, het Hoofd, oefent ook het Wortel centrum druk op ons uit. Het Wortel centrum stimuleert ons om te ontwikkelen en ons aan te passen aan de uitdagingen die de wereld biedt.

Mensen met een gedefinieerd wortelcentrum verwerken stress en druk op een consistente manier. Ze voelen hun innerlijke druk wel, maar laten zich niet er toe dwingen om maar van alles te ondernemen. Zijn ze zichzelf niet, dan gaan ze druk uitoefenen op anderen of bouwt de stress zich in hun lichaam op.

mensen met een open wortelcentrum zijn gevoelig voordruk van buitenaf stress van anderen. Ze moeten goed opletten dat ze hier zorgvuldig mee omgaan, ome voorkomen dat stress hun leven regeert. Ze kunnen dan of verslaafd raken aan de kick die adrenaline geeft of constant proberen om onder de druk uit te komen.

Controlevraag: Ben ik me aan het haasten om dingen af te krijgen, zodat ik mezelf van druk kan bevrijden?12 profielen

Als je dieper in wit gaan op je eigen design, kom je bij de profielen en je incarnatiekruizen.

De 12 profielen zeggen iets over waartoe je bestemd bent in dit leven en ook over hoe je je leven leeft samen met anderen. Je profiel bestaat uit 2 nummers. Het voorste nummer is bewust, het nummer achter de streep is onbewust.

beknopt overzicht van de 12 profielen

Right angel - persoonlijke bestemming

Met een ‘right angle cross’, wat de meerderheid van de mensen heeft, heb je een persoonlijke bestemming en ben je op jezelf gericht. Het maakt dan niet uit wie er om je heen is, niemand kan invloed uitoefenen op de richting van jouw bestemming in dit leven.


1/3 onderzoeker/martelaar

Deze mensen zijn introspectief en houden van leren door te experimenteren. Ze leren door uit te proberen en door fouten te maken. Ze zijn pessimistisch totdat ze een goede basis hebben gevonden. Deze basis kunnen ze verwerven door intense studie. Ze hebben de kracht om wat niet meer werkt in de samenleving te vernietigen.


1/4 Onderzoeker/opportunist

Deze mensen houden van studeren en onderzoeken en worden altijd benaderd door vrienden om te delen wat ze hebben geleerd. Ze houden er vaak een stevige mening op na. Ze hebben een goede educatie nodig als kind zodat ze een breed perspectief ontwikkelen. Dit om te voorkomen dat ze narrow-minder worden.


2/4 Kluizenaar/opportunist

Deze mensen houden van hun privé-leven. Het is niet altijd direct te zien wat hun missie is in het leven. Hun kans om uit hun eigen wereldje te komen ligt in de ‘roeping’ door vrienden of mensen uit hun netwerk. Zij zijn echte ‘naturals’ op de gebieden waar ze interesse in hebben. Dit is het profiel van de missionaris. Als ze eenmaal hun roeping hebben gevonden, gaan ze er met heel hun hart en ziel achteraan.


2/5 Kluizenaar/ ketter

Deze mensen zijn heel praktisch. Ze zijn erg afhankelijk van hun reputatie. Hoe ze staan aangeschreven bij anderen is essentieel om een plaats te vinden in de samenleving. Ze zijn van nature briljant op een bepaald gebied en ze trekken zich graag terug. Omdat mensen valse verwachtingen van ze hebben, zijn ze voorzichtig om contacten aan te gaan. Maar soms brengen ze zichzelf er toe met praktische oplossingen te komen. Ze treden naar buiten vanuit hun eigen motivatie.


3/5 martelaar/ketter

Deze mensen houden er van te experimenteren. Ze lossen graag problemen op wetenschappelijke wijze op. Ze komen van alles tegen in de maatschappij wat niet goed werkt en vinden dan praktische oplossingen voor. Vaal worden anderen een beetje moe van ze omdat ze het steeds hebben over wat niet werkt. Dit kan leiden tot sociale uitsluiting.


3/6 martelaar/rolmodel

Deze mensen houden er van om van alles uit te proberen, fouten maken en ervan leren in het leven. Als ze ouder en wijzer worden worden ze levende voorbeelden van hoe je kunt omgaan met alle uitdagingen in het leven.


4/6 opportunist/rolmodel

Deze mensen zijn toeschouwers van hun sociale omgeving. Ze zijn goede netwerkers binnen hun kennissen- en vriendenkring. Ze worden door anderen gezien als vriendelijk en sociaal. Door observatie ontwikkelen ze goede sociale skills. Uiteindelijk worden ze zelf een voorbeeld voor anderen en leven ze wat ze eerder hebben geobserveerd en goed bevonden.


Junxtaposition 4/1 oppostunist/onderzoeker

Junxtaposition is zeldzaam. Voor deze mensen ligt het niet in hun natuur om te veranderen. Ze zijn wie ze zijn en daar staan ze voor. Ze hebben een specifieke rol te vervullen in dit leven en het gaat niemand aan om hier iets aan te veranderen.

Deze mensen hebben een grote behoefte aan een sociale basis die verworven wordt door tijd te nemen om alleen te zijn en zich te verdiepen in research. Vervolgens is het belangrijk voor ze om die basis ook uit te dragen. Ze zijn dan fantastische leraren. Doorhun gefixeerde natuur hebben ze een enorme capaciteit om bij hun eigen ding te blijven, zelfs als anderen er niets in zien. Vriendschap is belangrijk voor ze.


Left angle - transpersoonlijk

Mensen met een left angle cross zijn hier om voorbij zichzelf te gaan. Ze staan altijd klaar om de wereld in te gaan en om de wereld als geheel te observeren.


5/1 ketter/onderzoeker

Deze mensen zijn vaak onze leiders. Het zijn persoonlijke leiders. Hun persoonlijke natuur is heel privé. Bij problemen kunnen zij heel goed praktische oplossingen vinden voor organisaties, regeringen en samenlevingen als geheel. Anderen verwachten dan ook vaak dat zij de antwoorden hebben. Hebben ze dit niet, dan worden ze verguisd.


5/2 ketter/kluizenaar

Deze mensen zijn geniaal op een bepaald gebied en hebben ook leiderschapskwaliteiten. Maar dit zien ze vaak niet in zichzelf. Omdat anderen grote verwachtingen van ze hebben, trekken ze zich al snel terug in hun eigen wereld, ze ervaren grote druk door al deze overtrokken verwachtingen vanuit de samenleving.


6/2 rolmodel/kluizenaar

Deze mensen zijn hier om het levende voorbeeld te worden van wat ze geleerd hebben in de drie fases in hun leven. In de eerste fase, ongeveer tot hun 30e levensjaar is het vaak chaotisch met veel uitdagingen. In de tweede fase trekken ze zich terug en kunnen ze de wereld objectief observeerden zo leren hoe met deze uitdagingen om te gaan. In de derde fase, rond hun 50e levensjaar worden ze voor anderen een voorbeeld van wat ze geleerd hebben.


6/3 rolmodel/martelaar

Deze mensen zijn eeuwige optimisten en geen enkele uitdaging verandert hier wat aan. Ook zij gaan door de 3 fases heen waarin ze uitdagingen tegenkomen, observeren en een voorbeeldfunctie hebben. Maar de uitdagingen stoppen nooit. Dit zorgt voor een eeuwige chaos in hun leven en ze leren dan ook voortdurend van alles wat ze tegenkomen. Een goed gevoel voor humor en het vermogen om om zichzelf te lachen is onontbeerlijk en maakt het leven voor deze mensen een stuk makkelijker.

Reacties

Naam
E-mail*
Uw bericht