De wereld van de planten fascineert mij al mijn hele leven. Als kind was ik alsmaar in de weer met het drogen van bloemen, elke keer weer benieuwd hoe de kleuren van blad en bloem veranderden. 


Plantenverf als medicijn raakt diep

Wanneer ik cliënten therapeutisch laat schilderen dan werk ik meestal met plantenverf. De levende kleuren en de manier waarop de client op de plantenverf reageert ervaar ik als steunend in het therapeutisch proces. De plantenverf kleuren komen diep binnen en raken mensen meer in hun wezen dan gewone aquarelverf van minerale oorsprong. Veel mensen krijgen het warmer tijdens het schilderen en gaan meer blozen. Een andere bijzondere eigenschap van plantenverven is dat je ze niet goed kunt mengen. Je kunt de kleuren wel over elkaar heen schilderen, de gebruikte kleuren weven als het ware door elkaar heen. Tenslotte heb ik gemerkt dat plantenverf een positieve werking heeft op het ademproces. Samenvattend kan ik zeggen dat plantenverf levenskrachten schenkt aan de client.


Over de verborgen krachtenwereld achter de planten

Toen ik kunstzinnige therapie studeerde leerde ik over de verborgen krachtenwereld achter de planten. Deze wereld wordt ook wel de wereld van de levenskrachten genoemd. Deze wereld bestaat uit de levenskrachten die zich tonen in vormkracht, de dragende en oprichtende kracht, het stromende, het ademende, de herhaling en het ritme. Alle ingrediënten die zo wezenlijk zijn voor de ontwikkeling van levende wezens.Een grote oceaan
De wereld van de levenskrachten is als een grote oceaan met veel verschillende stromingen waarin je snel je bewustzijn verliest. De levenskrachten-wereld is een wereld waarin je makkelijk inslaapt. Deze wereld is heel anders dan de zielenwereld waarin je kunt dromen en wakker zijn. En de levenskrachten-wereld is ook de wereld waar ik als therapeut graag mee samen werken omdat we kunnen putten uit de helende en verbindende krachten die hierin werkzaam zijn.


Plantenkleuren ontstaan in het hier-en -nu
Plantenverfkleuren ontstaan elke ogenblik opnieuw, omdat kleur in de plant het gevolg is van levensprocessen. Het rood van een roos wordt pas zichtbaar als de plant gaat bloeien. Plantenkleuren zijn levendig en beweeglijk, bezitten een grote lichtkracht waardoor de kleur loskomt van het geschilderde vlak. Het vlak wordt doorzichtig. De plantenverf kleuren werken in op het levende deel in het oog, het etherlichaam. Het etherlichaam herbergt de genezende kracht om heel te maken en reageert op de sterke prikkel die de plantenverf kleur oproept door het aan te vullen tot totaliteit, vergelijkbaar met een ademhaling. De plantenverf bezit hierdoor het vermogen in een kleur alle kleuren op te roepen.Nabeeld

Wanneer je met blauw schildert en je kijkt daarna naar een wit vlak dan zie je oranje als nabeeld in je oog. Dat nabeeld is bij plantenverf veel feller dan het nabeeld van gewone aquarelverf. Je activeert daarmee de werkzaamheid van het 'levenskrachten-lichaam'; die begint sterker te stromen. Sommige mensen worden innerlijk sterk bewogen door deze ervaring.

Een ander aspect van plantenverf-kleuren is dat in het mengen van de plantenkleuren geen menging ontstaat. Dus bij menging van rood en geel zie je geen vermenging maar blijven de twee kleuren rood en geel door elkaar heen weven. De eigenheid van de kleuren blijft bestaan. Je kunt het enerzijds beleven als oranje en tegelijkertijd kun je ook de kleuren apart blijven zien. Je oog wordt veel meer geactiveerd om in beweging te blijven.
Cliënt met oogklachten

Ik had een cliënt met oogklachten. Hij had een te hoge oogdruk. Deze client heb ik eerst met gewone verf laten schilderen en toen gebeurde er niets. Daarna heb ik hem met plantenverf laten schilderen waardoor zijn oogdruk aanzienlijk verminderde.Elke kleur is wezenlijk anders
Elke plantenkleur heeft een eigen oorsprong en vraagt om een eigen bereidingsmethode om zich aan materie te laten hechten. Ook in het schilderen tonen de kleuren hun eigenheid. Zo bezit het rood uit de biet veel vormkracht en vraagt om meer begrenzing dan het rood uit de bloem van de hibiscus. Daarom is het ook een bijzondere ervaring om plantenverf zelf te maken en er daarna mee te gaan schilderen.
Verbindende kleurkracht
Therapeutisch gezien heeft de plantenverf oneindig veel mogelijkheden. Door de grote levenskracht die deze verf bezit, versterkt en verdiept het de levenskracht van diegene die er mee werkt. Het is daarom heel geschikt om er met cliënten , die weinig levenskracht bezitten mee te werken. In de ziel werkt het opwekkend en voedend. Voor mensen wiens innerlijke zieleleven dof of uitgedoofd is, kunnen plantenkleuren een weg zijn om de verloren verhouding tot de omgeving terug te krijgen.Indigo als medicijn tegen somberheid

Zo had ik een client die erg worstelde met haar somberheid en heel geïsoleerd leefde. Ik ben met haar gaan werken met indigo. De meest donkere plantenverfkleur die er is. Het werd een maanlandschap met water en een bootje. De schildering bestond uit verschillende tinten indigo. Van nachtblauw tot heel sterk verdunde indigo, en dan krijg je zilvergrijs. Er zijn zoveel nuances te maken van licht naar donker met indigo. ln de schildering kwam een hele regenboog aan kleuren tevoorschijn. Alle kleuren weefden door het indigo heen. We stonden er allebei ademloos naar te kijken. Ze besefte het heel goed, vertelde ze later. Toen ze weg ging uit mijn atelier en weer de trap afliep naar buiten, toen kon ze vanuit haar hart weer JA zeggen tegen de buitenwereld. Vlak na deze schilderervaring is ze vrijwilligerswerk gaan doen en heeft ze haar hobby’s kunnen oppakken.Regelmatig geef ik 
plantenverfworkshops. Raadpleeg mijn agenda

In de plantenverfworkshop leer je verf maken van planten èn er mee gaat schilderen. 


Plantenverf-mini-retraite in januari 2019 op La Palma

En in januari 2019 geef ik op La Palma een 3 daagse plantenverf-workshop waarin de verschillende processen uitgediept worden en waarin we ook gaan sluieren met zelfgemaakte plantenverf van de planten van het eiland.

Reacties

Door Bobbyjat | 25 Augustus 2018

How To Make Money $200 Per Day (Payment Proof): http://news2.nital.it/ebirds/nit3/site/event.php/n639/m99824332/tS01/iF/14ae7686af13c6cc5c61d891c0b2c64b/news.html?site=https%3A%2F%2Fvk.cc%2F8pBiII

Door FrankMayof | 11 Augustus 2018

What do you think about it? This person is selling the secret of eternal youth: http://juliusurmex.blogocial.com/An-Unbiased-View-of-a4m-anti-aging-meeting-16994095

Door FrankMayof | 11 Augustus 2018

What do you think about it? This person is selling the secret of eternal youth: http://juliusurmex.blogocial.com/An-Unbiased-View-of-a4m-anti-aging-meeting-16994095

Door FrankMayof | 11 Augustus 2018

What do you think about it? This person is selling the secret of eternal youth: http://juliusurmex.blogocial.com/An-Unbiased-View-of-a4m-anti-aging-meeting-16994095

Door FrankMayof | 11 Augustus 2018

What do you think about it? This person is selling the secret of eternal youth: http://juliusurmex.blogocial.com/An-Unbiased-View-of-a4m-anti-aging-meeting-16994095

Door FrankMayof | 11 Augustus 2018

What do you think about it? This person is selling the secret of eternal youth: http://juliusurmex.blogocial.com/An-Unbiased-View-of-a4m-anti-aging-meeting-16994095

Door Jamesfunny | 5 Augustus 2018

Help Jack please: http://review.pns.vn/redirect.php?url=https://vk.cc/8l7kvh

Door Jamesfunny | 5 Augustus 2018

Help Jack please: http://review.pns.vn/redirect.php?url=https://vk.cc/8l7kvh

Door Jamesfunny | 5 Augustus 2018

Help Jack please: http://review.pns.vn/redirect.php?url=https://vk.cc/8l7kvh

Door Jamesfunny | 5 Augustus 2018

Help Jack please: http://review.pns.vn/redirect.php?url=https://vk.cc/8l7kvh

Door Jamesfunny | 5 Augustus 2018

Help Jack please: http://review.pns.vn/redirect.php?url=https://vk.cc/8l7kvh

Door Scottsow | 26 Juli 2018

Hеllo! I'll tell yоu my mеthоd with all the detаils, аs I started earning in thе Internet from $ 3,500 pеr dау with the help оf sociаl networks reddit and twittеr. In this vidеo уou will find morе dеtailed infоrmаtiоn and аlsо seе hоw mаny milliоns hаvе eаrnеd thоse who hаve been working for a уеar using my method. I spеcifiсally mаde a video in this cаpaсity. After buуing mу methоd, уou will understand why: http://www.potthof-engelskirchen.de/out.php?link=https://vk.cc/8jfmy3

Door Scottsow | 26 Juli 2018

Hеllo! I'll tell yоu my mеthоd with all the detаils, аs I started earning in thе Internet from $ 3,500 pеr dау with the help оf sociаl networks reddit and twittеr. In this vidеo уou will find morе dеtailed infоrmаtiоn and аlsо seе hоw mаny milliоns hаvе eаrnеd thоse who hаve been working for a уеar using my method. I spеcifiсally mаde a video in this cаpaсity. After buуing mу methоd, уou will understand why: http://www.potthof-engelskirchen.de/out.php?link=https://vk.cc/8jfmy3

Door Scottsow | 26 Juli 2018

Hеllo! I'll tell yоu my mеthоd with all the detаils, аs I started earning in thе Internet from $ 3,500 pеr dау with the help оf sociаl networks reddit and twittеr. In this vidеo уou will find morе dеtailed infоrmаtiоn and аlsо seе hоw mаny milliоns hаvе eаrnеd thоse who hаve been working for a уеar using my method. I spеcifiсally mаde a video in this cаpaсity. After buуing mу methоd, уou will understand why: http://www.potthof-engelskirchen.de/out.php?link=https://vk.cc/8jfmy3

Door Scottsow | 26 Juli 2018

Hеllo! I'll tell yоu my mеthоd with all the detаils, аs I started earning in thе Internet from $ 3,500 pеr dау with the help оf sociаl networks reddit and twittеr. In this vidеo уou will find morе dеtailed infоrmаtiоn and аlsо seе hоw mаny milliоns hаvе eаrnеd thоse who hаve been working for a уеar using my method. I spеcifiсally mаde a video in this cаpaсity. After buуing mу methоd, уou will understand why: http://www.potthof-engelskirchen.de/out.php?link=https://vk.cc/8jfmy3

Door Scottsow | 26 Juli 2018

Hеllo! I'll tell yоu my mеthоd with all the detаils, аs I started earning in thе Internet from $ 3,500 pеr dау with the help оf sociаl networks reddit and twittеr. In this vidеo уou will find morе dеtailed infоrmаtiоn and аlsо seе hоw mаny milliоns hаvе eаrnеd thоse who hаve been working for a уеar using my method. I spеcifiсally mаde a video in this cаpaсity. After buуing mу methоd, уou will understand why: http://www.potthof-engelskirchen.de/out.php?link=https://vk.cc/8jfmy3

Door DonniefaG | 16 Juli 2018

Gеt uр tо $ 20,000 рer day with оur рrogram. We are a tеam of еxрeriеnсed рrogrammers, wоrked morе than 14 months on this рrоgram and now еvеrything is reаdу аnd everуthing wоrks рerfесtly. The РаyPаl sуstеm is vеry vulnerablе, instead of nоtifying the dеveloреrs of PаyPal аbоut this vulnerаbilitу, wе toоk аdvаntage of it. We асtively usе our рrogrаm for реrsonаl enriсhmеnt, tо show hugе аmounts оf monеy оn оur acсounts, wе will not. уоu will nоt beliеvе until уou trу and as it is not in оur interest to рrove to you that somеthing is in yours. Whеn wе rеalized that this vulnеrability саn bе usеd mаssivеly without cоnsеquenсes, we dесidеd to hеlр thе rest of thе peоple. We decidеd nоt to inflаte thе рriсе of this gоld рrоgram and put а vеry lоw pricе tаg, оnlу $ 550. In оrdеr for this рrogrаm tо bе аvailable to a largе number of рeорlе. Аll thе dеtails on оur blog: http://w.tmcentury.com/adredir.asp?url=https://www.pinterest.com/pin/690387817853172731/

Laat een reactie achter